Loading...
HomeMy WebLinkAboutCT 01-11; OCEAN BREEZE CONDOMINIUMS; Planning Commissioni»;•\ ,, .. <. ' . .,·- ,, ' ' '. . :,,.: .~·. • 'I. '· . ., "' ,, ·,•/c ',. ·11r"_ ... • ·\; ·,,. ,- ·! /:', ;" ' "'.'"'1-. , '.\' \ - 1--. \ \ _·.:,'". ,, ,_ 1"-. _' ~ ·,;;, ~•;,,. \ \ \ SCALE,; I "="0,(1' a ,,, EXIST, EXIST. HOUSE. ,, -e:,q ==: ' " ' f ... ' , " -·· ' •' -~_ .. :};; .;:-~~t~tj;~;}~·';:.\:~::_~~-,} .. ·\~ ~t'.','· !\ ... ,.._,r~>_&,/': ... _._ ·.,, ... ..:~.--..., ... ·-- .. -'.(,' •" ·;:_1: f .r'<_cc_. ,, '-~-. ' . ~·),:_a· .. ; f,.;, ·.::: CONDI11 IONAL 'USE PERMI;-f (C.U.P.) AP.PLICATION'. . . ' . ,,. .. EXIST. HOUSE,,-~ VA ,,-\ 'l), \ \ \ I \ ' ' I EXlS HOUS( \ \ \ PROJECT LOCATION EXIST. APT, B_LDG • ARCHITECTURAL (;1.0 COVER SHEE'..T AND SIJ't VICINITY MAP AS1.0 SITE PLAN AS2.0 DEMOLITION PLAN ALO BASEMENT PLAN A1.1 FIRST FLOOR PLAN AL 2 SECOND FLOOR PLAN A3.0 A4,0 A4.1 A5.0 L1.0 ROOF PLAN EXTE'RIOR ELEVATIONS EXTERIOR ELEVATIONS S!CTIONS LANDSCAPE PLAN CIVIL ENGINEERJNG CE1.0 GRADING PLAN/TENTATIVE C[2,0 HYDROLOGY PLAN TRACT MAP CONS{J.tT ANT INFORMATION ARCHITECfiPLANN'm-G KARNAK !:LANNING .& DESIGN 2602' STATE ;3TREET, SUITE C ~ RLS8AD1 CA 92008 · QO) 434-6400 , QNJACT: ROBERT RICtiARDSON ,,. ' CIVIL ENGINEER '. , LA COSTA ENGINEERING 2382 CAMINO VIDA ROBLE STE CARLSBAD, CA. 92009 . , (760) 931-0290 FAX 4.31-1468 CONTACT: MARTELL 8. MONTGOMERY PE SOILS ENGINEE~ GEOSOILS, INC. 574! PALMER WAY CARLSBAD CA 92008 (760) 438-3155 (760) 931,-0915: fox PROJEC SITE ..l.,_ .• PROJECT DATA . ' .. ' ' ,'. ' .. ' .. APPLIC,~~T/ OWNER'S: AGENT: KARNAK 'McH1TEeniRE/PLANNING 2802 ST~TE STRE~T. S'IJITE C CARLSBAO; t;;A 9Z008 · , ~~iofA~i~.,.i~i~T RIC~ARDSON . OWNElt; ,, . •,, •· '"', . SAN~N llMtTE;O 'J;>ARTNER$1P . .-";, _,. t-,".•: '·,;.' '' ' • cARLsB..:o: :ei );:o,a . . ,•,, ---> -·. ··'• i ' PROJECT ADORE,SS:' . . -. -~ . 3416 GARf'IEi..D .srREET ~ARLSBAO, CA 92008 · _ ASSESSORS PARCEL NuMBER: 204-150-0Jc-OO -· . . . ' PROJECT DESCRIPTION: TO DEVELOP, A 5-UNIT CQNDOM1NUM IN A MEDITERAIN(AN STYLE WITH PA 110S. AND ROOF DECKING. PARKJNG. WILL BE BELOW.GRADE BASEMENT PARKING, PRO)ECf TO' HAVE CONC. TILE RQOFS, STUC(O, FOAM'TRIM AND MOULDING, CQNC., BALUSTRADES AND SPECIALITf TRiM, . , . ' : . ' B,IJILD~G DATA: lJNJTS 'UNIT-1 (JNIT-2 .... •';'.. .. ISTf'LOOR 930 SQ.ft 934 SO.FT, 2ND FlOQ!t TOT AL .91J so.,r. . ,.: 1a43 sQ.FT. • . _--'. 'I, ,r_,-. . .. . . -. -. 9,16 ~p.Ft.,;_f ,· '.,::1850 ~OFT, 11 Z4 SQ.FT ' · ' i124 SQ,FT. ,, 1016 SQ.FT., • IJNIT-3 UNIT-4 UNIT-5 1014 Sb.FT. ' . 1si 4 SO.FT. :· 252~ S(l ,r. , 1035 SQ.FT. .1024 SQ.FT. • ,'059 SQJ;i. ; :-TOT Al io4':io ;Q ii' G.RAND TOTA', ,DECK.··· ... , ...... SITE ARU .. · .,.. · ,_, CON::,,TRIJC /I0N TYPE; NUMBER OF :STORIES LEGAL h".SCRlPTIOI':(: . SEE BELOW SQ,FT, , ....... , ...... , .. ,. SQ.FT. , 13695 SO fT •. .. • TYPE-V NON RATED: • 2 ( PLUS BASEMEN!) LOTS ANO Cf BLOCK '' OF ANNEX, IN THE . qTY OF C',~RlSBAD; COUNT,Y OF, SAN DIEGO, · . ·'· . . · STAlJ:'. Oc C).t.lf'08NI,:\, ACCO?Ol['I~ TO .• ~ THEREOF .. · i ,.( :, ' NO: ' ' F'll~Cl-lN' 11-IE Qff1CE: or ]1-IE COUNTY RECORDER Of:"SAIO ·, · SAN 01£G0 CO\JN))'.,: .· ·· , 19 ,'< · , h. , -'; ' . -' ~ ' · . .-, , ' ' SJT~ DAtA<( : .f/' . . ', .. ·, ,,· .. PRO~O~ED,LANO, V?f'. '(;QNOOM1NIUMS NO. Ji U~1,t$: , f,• : , , ,:C .. '. \ / . . ., .. . ,, DE:Ns!TY' ,_ 15.~'IJNHS/APRt:S (MA)(iMVM AL(OWABt.E) PERCENTAGE LA~9$~!\PiNC; 4'4J~ SQtFT,(32%) . PERCENT L01',.QOVER~\,E: ': 6026 S~-FT.(44%) ' A.G .. PAVING.! ,,. · ;,:· ,, 2655 SO./ FT. ' _",'.,•};--, ' .. LOT SJZI! • 13,&' ~5 SO.FT · · b,~FA¢,RES 'PARKING CAR GARAGE . 10 • GUEST PARKJNG QJ.,, : ZONING: . j , .. '. J:;•: . { :-"' SElBACI\S: .:, ...... TOTAL l:3 ',,-• · -PRQPO:,tD <::AR GARAGE · 1 Q , :, . .· ·' ... ' , , GUEST PARKING 03" . . . GU(ST PARKING 03 R,-3 COASTAL ZONE . , .. . B~ACH" OVERLAY, R-H GENERA\. PLAN,• FRONTc )o' · ' · · · · S!D£ 10% (7.75') . REAR 20% (15.5') . ' .. : ;~ . A VERAGB OM, Y TRA!;FJQ· • • , , 8 TRIPS /DU ROOF DECK. 1 ST. Fl.R, Ot¢K ' . • • 5X8 ~ 40. TRIPS '515 $0.f'T, .. 7~ $0.FT- 1304 SQ.FT. ; PRJVA T!l I/PAO! /J\.ECRMTION , i . llN!lS . ,., . ' DECK:i'- ' PRNATBSPACES 400 SQ.FT. TOTAL UNIT-1 "'--·r:-:.'. --1,•.•,i;• 72 .. SQ.FT. •' ' ' ' UNIT-2·--·, .. ,.i'''""'•'/'" 72:So.rr: 400 SQ.FL 472 SQ,FT. ' ' 472 SQ,FT.- UNIT•l ..... ,, .......... ,, ... , i;fo,~.F'r,, 400 SQ.FT, 538 SQ.FT, 440. SQ.Ff~,, 440 SO.FT,.: .\JNIT-4 . \JNIT-5 . : ·-,.,: --.. }:~-~; 'I . .,,, ., . .,_ . -,:.""!-~., '.--: ,, 1 ·,. j ~ .• \.-, .·~; ; ·~ .~ .. ~---• 138 SQ.FT. na so.n: 302 SQ.FT;• 302 SQ.FT., ·. ), , CITY OF CARLSBAD' ' . _ -Plannm-g'Comrnissio:il , QfA ✓ 8t<aff·2c-I! {!o'//o .. s · •• --. ~ • .,._ -_-: --.-, ._ .. -·::-_-:_·_-.-.. _._•ft:~·;._,. __ ~._ ..... ,-_. ·• Ca;ej,o. (!7"~/.,-(/(cop. ,;,!;~. ;;_/ , . ·, e P 4z-<>'it.., ... ,, .. -~-7---,.:,-. ..;. ______ , '_, . ...:.-;2:.,--....: ... ~···.,4:,...'..,... ~Dato i ~4•")~;1. ' ' 'i ::¾/:, ' -, .:,:· , . I. :/:'' ;, i. '; •; .:..·-' ;' >.r' .-~L~:<:.:•:+~·~? ~ " . ' ·"' ·~ ,,c· _· I I I I c,, I i I :, I ! I ~,'-'?;f ; -----, I 't'f:<.tf I f%1-</;J i--+- I I I ----~-------------------r------r--__ --------/ ~' . -. . ---------------------· ---~------------ BUILDING DAL\: '~!Ni TS UMT-~ UNiT-'2 IJ:'~li-3 l;NIT-l u:-,,.1 r -.s • G!,ANJ TOfAI_ c-i:.:cr: 1 ST FLOCI, 'lJO SO.Ff. 9.3 t 'SO.FL 101 l SOY'.. HJ35 SQ.FT. 20-~ FLOor, 9" 3 SG.FT. 9·t_. SQ.rL ·1z1, SG.Ff '. '5 ~ 1-SGS r 1021-':/) FT. fOTA,_ so r r SI ·;E Al-<EA CCN'STRUCTroN r,·pE l\uM8E~ OF sTc,;:Es · .,.-·,·pt-'/ !\·~·N F-\ ~ED · 2 ( P:_·~·':, S,-;~.f:'-/,EN 1 ;. LEG.,~.l_ C i::SCRI P TiCN: 1_JTS Al',~ CF BLOCK " GF A.'\f~Ex, 1N n.:E C.IT( CF CPi-{LS,3,!.L\ COU/\ifY CF .S.\N Di[GC', 5 T.-'.I. ff /)( r:Aur-::RNIA, ASCCRC:N;.::. TO l,A,;':; fHt.?.~OF .'-J,) , i='":U:o N :r~E C!-'F11:E Ci=" THC.: ::::C;_:N1', :-<ECC,'<'.::f_i.;;' :::F SA!J ·.;AN i~fr=Gc -:ovi T ✓, , ; ';) p;"':)PO~EC i_ANO USE: C:CNJC-Mii'i :...,1,15 NJ_ OF LNI rs: 5 CENS:":Y: 15.9 lJ~lfS/ACRES (\~AX,Mt.,•..t AI_LC,-VA81_c) ?E~CF.:N ft;:~ LA~CSC)PING. H.32 '30. Ff.( 32'.{) FEFCEtH LOf CO·/E'rtAGE: E,0'26 S:) Ff(4't%) A.C. PAVING : 2555 SQ. FT. LOf SIZ~ 1 3,695 SQ.F ~ O.Jl ACRE'S -REC:Jl!~E.O CAR G/,RA,:-;E 10 '>'JE5< P,,2, ,~~ 03 r,J~i':.I_ 13 GUl::ST PA?i-\i~S 05 lC\i!iK: R-3 ccxsrA:_ l0N~ 2EAC-H OVE.RL..).Y, I~ -i~ :~::~E:.;,.'.;.L FI_AN SETB,\CKS CRON f 20' ';1u: :c'{ (?.7'5') r~f::AR ::.O~{ (i5_!::..') /.;,VEi~AGE DA·'..v TP.'i.FFIC 8 [R:;:':; /DU S;(ij = .l-!) 1 RlF~ IOTAL H43 30.F ~. i -3.':·0 SQ.Fr. 2121 SC,---;- f-- ) • C) z r __ ,. --~ 'Z .---·◄ ('.:) ;--◄ f/) rn C.'l -~ (j '/. F-·-◄ ['"-◄ 7. ,--◄ '/. ~ • a.l ,, ,---• ~~ • '/. ,-. ,•/ ,'-< <r' ,) ;. -◄ z c) r/) n , . .,_ .1 ; I) ; --◄ (J ;:) '-· • % • c) r-◄ (') ,,,. c) ,-l ~ CQ ~ ;,s 1 <'l :~ ,)\ -1, ] C) ,j j 1S J ,,, -~ ~ u ,., ,:,, -1 cj ,, ,, ,..., -, " 'r• -:l '.3 '/.) C• -~ ~ ~ :~ ;__,. b r_:, '/.) 1 •) ~ .~ ,1 ., ':fl 'i <'l ,:) f;, ,;,, ., <'I § -~ ,'\. ,:3· ,-,-<-l <:.,"\ I r •--------------lllliliPlllPl'lillt11lllllll.lt-•eitl!Plllllli!ll'/lClf¥l@Tll-.ai --~Dit11Wrc1 ,r :rrrir vr s•rn rs m rrcr::Mursw--e w 1 iffi,w.;M ,s rmamrr:mr:vnus·w• ?'ifM :Mr Nrr mrn:"~l!ltzillr:a:e·1111•r111rrll!llllr lilill!l 1!-••• llllbl•ll'.ilmllll:~1~1111111,·1-llilnl.ir!ll·,iirit.na111111Dli:i!ll!IPlll!lll_,W. lllliit,.W.lli1111B~F-nE111~eo1· •!ll!rilZl!l!rm·llllrMlil'TllilKQiili!. lll!ti.!llrl!ilmlll\ttaMRlllibllilf!:il!illttl!l;"'''-f.llllllilillllilll:--~----••---r-. ~K~f~!~Y~~N~O~'l''~l~~~~S~' u.JllillllllU-•Eillllll!iilllllN_..,~. \c,. ,?9,6 7 ' \ \ \ \ i ---f,ll'~(;'T rmaa!!llW!iliWlfllllli'Mll!M.JiM!lilll"rnffllilT!rlmll1,UIU1!Blllllllll!UhllOM'111'11[!,11!1'!1liil!llll!IIJIIIIH7llflltSl!!!l..tff!ill·tt~. INlllll!llll1711J!l--ill-1111111C ___ , ---9bf}!ff/!,1!1!119-TPl!lilil' -itf!lilld!!l!T llll:t_lRIJ ___ lllmililil'l'IIIIU!Pllflii?Gll'liffl:lll·:1,1ewlll· l"ili!f Mlilil!llllli7!lll ____ .Ji1QMilY711ffllllffl.illilll.11?1iill-llll""'lnli''li!fllliifM!lii'IIIIT--lll!□l!iiTMiai!t. lllllP!l!BPmttrnr --M W 7 PktM 7 &011_ imwt~ / 0 REMOVE EXISTiNG HOU'3E -%> RE~.A~V~ l:Xi$TING GAR AG£ <-1> REMCYE DRIYEWA'✓ <j) R[MOV£ AI.L YE GET A TIQN AND WEEDS ~ REMOVE EX1Si"iNG Tl1EE 0 REMOVE CURB ,;u TfER AND APRON. n,is 'Mtl REQUIRE ,\ ENFORCE,.,ENT PEP!,JIT ' <?) REMOVE EXISTING SHED. CITY OF CAHLSBAlJ Plri1111i11g: Co111mis~ion ' ; _;,, j_ -. •'' - ., . ' , '-• . , Ri:V!Sl!,)NS: - ' --~- - I/ ' / ' , . () ~ (/.) ij z ~ ·~ 9 <]', i z .,: j r/) C) (.Ll d 3 'Zl Q @ .0 ] ·~ ~ (,:) :n ~ () cJ 1 ~ c2 3 :J:. ., • ':] •' ;z. z ,n . '$ r-z 0 ·~ _. J 4. r< 1S ·~ ,...l z b ~ 0-. '.ll () g "" ' ~ ,_l ,'!, ., 4. f/) 'i z i ,-·~ ~ ~ ~ ', ~~~~,,~ ~~{!J I II 'I 1111 ~l (~ ' -:;Jtitlllil'. ,,---~-·., ' / ~ (/) ~ '/.) ,..,. .~ 8 """ <'l ~ °' ~~ '.I' 0 i !:Q~ ci ~g ..,: ~ r.a eJ ~ • J 0 08 '.Q -· ..,: ;I, C) / -, ' ., . 'SHf.Ef TIT!.E, ·' i ' , :~ ' , ,' . DENIOLA'TION PL1\N ,-: '/ . '-' ' . . ' ' .' . . : . _',;..'/ °SCALE: t;ATt;_r-..---.-• NOTED 10:IJOO t)R.'.,YN: PR2:~_~'.:;.T NO: $ACHIN ' 'S'1E..lff tJOt ' ' ' 1-\SZ,o· . er, SHTS _._. --. :~-~ ~' rmrNt PRIVATE PATIO #4 302 SQ.FL ' 0 I ' f£r\.-' ----~t----------2 :: 0 PRIVATE PATIO #1 ,ii.JO SQ. Ff. ' :s::::=s s:,-:s:: ~s:_s:_s_'S::__~J 20· -o" PRIVATE PATIO #3 lC0 SQ Ff. PRJVATE PAJ! 3 #2 ,100 SQ. f<'f. PRIVATBPAT!O #5 302 SQ.Fr. <D J -I if) <D ,J_ I P,\RKL~CJ a:J 0 2.3'-6'1 (0 I i.{) --------5 irJ~1 --,..------r-i::~r ' ,o I a) ,.o 7 I if) ' ' =~-=i i ___ j __ ___,_J _........__..._,.....__...,,.,,.,.....,_ ....,,..._.,.__,,_,,___ 2,f-.3" Sr-' 5" I) -~ 'J 0 ____ _JO <D I <f) . 'D 11 I ,o I 12 PARK.li'.'G CO 13f\SfINIEN'l' PL,\i'L_ __ SCALE: 1/S'' = l'--0' nm: ee·mt•s z rsa,, r .. ,_.,. r 11· 'W'MP17£C -·= re 'v T C#I . 't. 1 . ' 91 SQ.Ff. I 75C, C,Ff. ------jr='.-- I / I I 2 9,1 SQl-'f i 756 C.Ff. I I i!>JII061 ~J FT ----"c-:-:-1-::-rv:-:-oo-::F·c:-A-R-Ls-·Bt.o·----·-- P!cmr11ng C0111mis~iot1 Cuse 'No. 0 0 0 rdE OWNER/CONfRACfCR IS RESPOttS18LE "CR SELECTION OF ALL INTERICR FIXTl;RES, F,NISHES, A.PPUANCES AND ·DiEIR •NSTALLERS. IT IS EXCLU$1V(I_Y T:1E CONTRACfCR'S FES0 0NSIBIUTY TO \ER,F'(, APPROVE A.ND SUPERv1SE NS TALL A Ti ON OF AI_L INfERICR FIXTTJRES AND APPLIANCES PER MANUf'ACTURER'S SPEC:FICA TIONS, U.'3 C. A~D LCC,\t COG€. CONCREfl: 3 TAiRS CONCRETE PA'~NG ~EfA,N1NG WALL I◄'L<JOI{ PL1\N GENI~R1\l, NO'fES 1 ALL srnuc fU'<AL ENG11'EE:-11NG HAS BEEN DESIGNED B'f SOIJTHBAY CONSIJLfiNG ENGINEE~S AND IS TO 8E INS r ALLED PER SlRUC TUR AL E'lG•NEER,NG C,<LCUL,\ TIONS, U 8.C. AND LOCAL CODES, UNDER Pc1E Sl,FERVISiON OF THE CON TRACTCR. 2 WA[ER CLOSETS (TO!LETS) SHALL 8E CERTiC!ED TO USE A MAXIMUM OF 16 GALLONS PER 1;1NUTE. J SHOA'ER HEADS SHN.L 8E CERT:FlED TO USE A MAXl'JUM C> 2.5 G,,LLONS PER MINU l':, ~ ADl)RESS NUMBERS SHALi_ BE CLEARL r '/'',:BLE i"CFM THE S1RE£T FRONTING 11--JE STRUCNRE. CONTR/.,CTGR SHALL USE NO LESS THAN 5• Nl,M8<:RS J)C)OH. 1-\ND WIND()\V NO'l'ES 1. !HE OWNE!l/CONTRACTOR IS RESPGNSIGLE FOR SELECTION OF ALL DOORS, W,NDOWS AND THEIR 1NST AL,ERS. IT IS EXCLUSIVELY f~E CC,'llRACTOR'S RESPCNS,BiU f'( TO VER;FY, APPROVE ANO SUPER\1SE 1NSTALL.\ TION OF Ali. 0001,s AND WINDOWS FER MAN~FAC ~iJRE,rs Si>F.CIFICATIONS, IJ 8.C. AND LOCAL CODES SAFE TY CLAl1NG SH.<LL BE 0 RO\'iDED It, f'·1E '"OLLOWING 2. I_OCA TIONS a) ALL DOORS AND SICE LIGHTS b) DOORS AND ENCLOSUPES FOR HOT Ti;BS, WHIRLPOOLS, SAljNAS, STEA', ROOMS, BA frl fl;BS AND SHO'NERS .6.ND IN ANY PC~llON OF A BU 1-0iNG VV.i\LL ENCLOS1NG TT1ESE COMPARl\<ENTS A'HERE THE BOTTO, EXPOSED EDGE Cf !}IE GI_AZiNG IS 1.ESS PclAN 60 iNCdES ABOVE A STANDING SURFACE A1'D CRAIN ,NLET. c) F<:<ED CR OPERABLE PANl:LS ADJACHff TO A DOOR \\1,ERE THE NEAR['.3T EXPOSED EDGE CF THE GLAZING IS WITHIN A 2i INCH ARC OF EID1ER VERflC.\L EDGE OF THE DOCR IN A CLOoEO POS, TICN AND \\11ERE fl-'E 80 rro,J EXPOSED EDGE OF THE GLAZING I'> LESS THAN 60 INCHES .ABOVE THE WA.LK1~G SURFACE. d) INDIVID\Ji'l FIXl:D OR OPER~.BLE P~1'ELS, OfHER HiANE THOSE LO<:A T!ONS DESCRiGED ABOVE, !1--IAT ';'.:E f A1 I OF Tf'E FOLLONING CC-NOi flCt;S: 1) EXPOSED AREA CF AN !N01\1DUA:_ PANE IS GREA fER Pei AN 9 SQUARE FEET, Mi 0: 2) EXPOSED BOTTOM EDGE IS LESS THAN 1,3 •NCHES ABOVE THE FLOGR, ANO: 3) EXPOSED TOP 1:DGE IS GREA 1ER rd AN .36 INCHES ABOVE fHE FLOGR, A.NO: I) ONE OR MORE W,\LK1NG SURFACES ARE w1r1-rn, 36 INCHES HORllONTALlaY OF THE PLANE OF THE GLAliNG. EGRESS N1NDOW MANl.,FACfUHER TO PR0'"1DE .~ MIN!Mt;•; NET Cl.EAR CPENABLE AllF.A OF S."/ SC:)U~RE FEEL T)iE M1N;',lUM NET CLEAR OPEN,\BLE HEIGH r DIMENSION SHALL 3. BE 24 iNCHES. THE MINIMlJM NET Ct.EAR OF£NA8LE \",10fr! DIMENSiCN SHALL BE 20 ,NCHES WHEN '/M,00\VS Ar,E PRO'~OED AS A \AEANS CF ESCAPE OR RESCl;E 11'EY SHALL' HA'✓E A F1Nl_~HEO siu. HEIGHT OF NOT MG/iE lliAN 44 INCHES ,'80\~ THE FLOOR. 1J.8.C SEC llC-N .310.4. ' I • 1 ~ '-' "' '.) ,. :l .... ',') '\) + .... t1 "' .,. 'll ~ "' ,:3 ~ !::, 1 ;!, -· --~-,-..-~./ ~ f/) Et ""'-~ ~ 8 ~ <'I ::) '-" . ~ ,,: ~ r_;; C!l • 9 z ~ ~ • 2tJ r.Q z cj ~ u 0 -0 0 ~· u •t (,) (<') -----,---. . ' 13ASE~1EN'f. . ,, ./ .. , 'PI,AN; .t',. ·, C/\.A.·,'VN; SAC!f.L',f 'Sht!if t~O, I <.·:: ... " ~} . ' .\'< .• ' ' -, ' ' . ,-.. , ' -:·J' ,· ., •, . ·~ ' ~-' '1 lllfl&MIMB':JIIS!ISlll!i!ll.,.ll!!IJlllllflltl'!lll!!ITmB•ill· llll'iil'!ll?•:rltlttaPE'lll?llrtil!.lilill'.IEP-Blildll!IJJ-l!ifllll!~:••··ti!lll·11111m•!llce:1111<,it11ffi!llll,l"!il'MIIIHlllllll!llef!II··-···•-·••ll!IJ.'!lill!IIIR#i!ll1111JIHl!Jllllll-UITll!01;J·· -·--·•nc1111111•w1!1lillllllllllilllNIIUMili-11111:1~~1,1111~1ili-!lilf!liilillll!lr.!'tilltill'"'llllliNtalllllllZlllliMIIIISllllilfilllillii Di!Tl5111D2ll!IJ•t1'1751i77$$,'W!i;·lllt.l!Pll!IIUU¥ Ll PIP HM? 2 UtZ , • ...,rrwT i'J?flii.fl1tFW~Oil~H-l'AiiD:tlm1 -------------+ i UNI'f--3 P1\'l'IO ' '-'" I 0 Cl) I CJNI'f-1 tj- N r----. co N r I . • CJ i I I . -~--· ---I l u=· ::<;. .. ::.;=-= --ll_:r==~_ .... _______ .. .,....,--,-'. ' ==....-.-----.....:=::::;J__ -· fXJJ a ~--If . I ! I ' I I I -~ I < Cl) ~· I 0 ,-·-~, ' UNfl'-5 f-----r-·-1-- ~--_ I \-----f---r-J ' I t-1,:-=~ I I 16'-2" t.n'--n·' t ,~ ., i ' I .!, I fl .. ---=::;;:---c=~<=E=-:5· .r-•,·,='::3'E=:3 --rrL "' --,=----J --• --- '/ -·--·-,------------.---,--~--,,,-. CITY OF CARLsn.-\f) Plci1rn:ng C1,n'n-, , t . ------------ -------------------- Exhibit No.-~--£~-o·a;e·~--· -· · -· -· · LM1!11!11:'!'1'l'i!!!◄lllll-!!irtlllllll!IIOffl11.11tllllS:il!?NB' -----il':Vlil!!Tl!l·•-~~·-------..-!!llllillllliellN!8illJll19L\'llidM'1R------~-·••skllMllllll[i!!tlllllimma1111ii' IIIIJ.lllll -•"1 ....... ,.Flli7llMWllli""!t:¥"11;ill!!l:IHVllflll_lil_ll!.1111!~~1-IIMCIUll!lllilEUYlll71ll"'l!lltilli'lf?!il211175111'1llalll!lllll7!1!"!ll!lllllilillfiillL.a?illJITl!ll!llll!Jllli!'1!fil'i1'11'ill'il.llil!i•lll·IM!•S""lll" illil•111r:11mmrl!IB111i!ll!!l!!I!~ 7 M1'11Mi~t·r11••11~~· ' . FLO()R. PI,AN KEYED NO~I'ES fHl: OWNER/CON ITTAC fQR IS RESPONSIBLE FGR SELEG flON OF AI.L !N TER10R FIX n,RES, FINISHES, APPLl,\NCES ANO THEIR INSTALLERS. IT IS EXCLtJSIVEL y THE CON TR,,CTOR'S :,F.SPONSlll,U fY ro VER:FY, APPROVE .!,NO SUPERVISE !NSfALL,\ i10N OF ALL 1NTERICR fl:(Ti.,RES AND APPLIANCES PER MANi,F.\GnJRER'S SPECIFIC A flONS. tJ 8.C. AND 1.0CM_ CODE. 0 _ 33" TRIPLE ~lfCHEN S:NV 'MfH GAR3AGE OISP0"3ftl 0 GUILT-IN DISHWASHG< 0 NEW 50 GALLON WA fER ~EATER ON 18" HiGi-< Pi.ATFOGM. WATER ,-<EATER fO 6E GR.ICED TO RESIST SEISM:C FORCES. PROV1CE T\\'O S 'RAPS (1 S1R,\P AT TCP 1 / 3 CF TANK AND ONE STRAP Af 80TTCM 1/3 CF TANK). PROVIDE P & r :,ELEASE VALVE PIPED TO OUTSIDE OF OWEI.L:NG. <~ 36" REFRIGERATGR PR')V!DE srua-our win, S.0.V. FOR iCE MAi<ER. 0 ISLAND COl;NTERJOP 0 30" RANGE VENTED TO OUTSIDE A:R 0 WASHER SPACE. pqiJv1CE WASfE DRAIN, HOT AND COLD WATEI< 0 CR'rER SPACE. PJOV1GE GAS CO~NECTIC-N AND OR"flNG VENT TO OU 'SICE A1:, WI TH TER'AINA TION/ BACK Of~/1.Ff VENT C\P <v MEfAL FIREPLACE: •,ARCO (CR EQUAL). PROY:CE FUEL GAS, LCG LI Ge fER, LOOSE V.E, VALVE, HC:ARTH. o:,1s101: A!, 1NTA~E AND G1.ASS DOORS. <{J> Ff1ESSEJ STEEL fUB 'oFH CERAMIC flLE SPLASH 0 31)" X 60" s TEEL fUG/S~OWEI< -~nH f1LE W.1,NSCCT TO + 72". PROVcDE 1E\WERED GLASS ENCUJSIJRE. ~ CERMA.IC TILE Pu\ TF ~RM /{\-..._ .32~ x 60'' CERAM:C flLE SHG1".'ER PAN \V1TH '{;:1/ W~INSCO f TO + 72" P?OV1':E TEMPERED GLASS ENCLOSURE. ~ -34" X 56" CERAMIC n .. E SHOWER PAN 1Mnt v WAINSCOr TQ +12". FROVIDE fEMPEPED GLASS ENCLOSURE. q}> RECESSED !AEDiC,NE CABINET ~ ORY\VAU_ OPEt~lNG <D> SHEI_F AND POLE <fJ' PANmY Mrrl FIVE (5) SHELVES <ry VANI fY <& UNEN <S> 36" H!GH BASE CAB1NET i} UPPER CAB1NE r <~ L,~IJNORY SINK ~ Ll~E OF FLOOR MA TE.91.\~ CHANGC: <& P,~OV!DE 5/8" TYPE "X" GYPSUM 80Al?D @ 'IIAU.S AND CE!UNC CF GAr?AGc /4p 16'-Q" x 8'-0" SECTiONftL ROLL-UP GARAGE DOC,9 <fp 8"-0'' x 8'-0" SECTION-~!. ROLL-UP G,'.RAGE DOOR <& TQiLE f; 30" CLEAR MINl•,UM '~J' .30" , .30" A Tnc ACCESS <&, PRO'llDE 5/8" TYPE ''X'' GYPSUM BOARD @ WALLS AND CEILING IJNOER ST,\li?S AND LANDING ~ CONCRE1€ STEP ~ F.A.~-ON 18" HIGH PLA 1TCRM PROV1DE COM8US flON AIR ANO CONCENSA TE UNE (IF APPUC~8LE) TO OU TS1UE GR APPROVED rn,A1N. PRO'liDE SETBACK THERMOSTAT AND SIJMMER FAN SWlfCH. SEE T-24 CALCU!.A.T10NS AND U i'U f'f PLAN FOR ADIJI TION.\L ,NFCRMA no'-! <$} Sfc\iH RAIL .31" ro 3:3" ABOVE NOSiNG CR 'S fAJR rREAO INSTftLL PER U.G.C. TAGI.E 16-8, SPEClftc LOADS, I fEMS J9 AND ff, 1. <S> PECESfAL U'.i.VATGR'( ~ DECK RAIUNG AT 36" AGOVE Fi~~IS 0 -iE.D F!_COR. INSTALL PEI< U.8.C. TABLE 16-B. SPEC/Ac LO)CS. ITEMS _#9 AND #11 45> GLASS BLOCK 1P ',IE f BAR SINK ~ .38" x 71" CERAMIC flLE SHOWER P,\N MTH WAINSCO r TO e 72" PRO'~CE TEMPERED GLASS ENCLOSlJPE. <& .36" HIGH STUCCO WALL FRAMED WITH 2x~ WOOD sruos ~ 16" o c. 0 WROUG:H ;RON GATE. SEE EXTE:11GR ELEVATIO~S -0> DECOR,\ TtVE COU,MN PER OWNER FLO()l{ PL,c\N C1ENEI{AL N<)'I'ES 1. ALL S IRUC fUR,,L ENG,NEERiNG HAS BEEN DESIGNED BY $GU n-1aAY CONSULT,NG E~G1NEERS ANO IS TO GE - !NS T ALLED PER S 1RUCTURAL tNGiNEE~ING CA.LCULAT,ON5. U B.C ANO I.OCAI. COGES. UNDER THE $1JPEHv1510N OF Tf!E CONTRACfOR. 2. WATER CtOSt!S (TOILETS) SHALL 8E Ci:RT:FED TD ,JS€ A MAXiMUM, CF 1.6 GALLONS PER !,\!NU1E. J. SH0',I1:R HEA.DS Sit.II.a BE CER n'r.i!;O TO USE: A MAX,M<jM <)F 2.5 G,\LLONS PER MINIJ ll:. . . 4. ADDPE5S NIJM8ERS Sf➔ALL GE ClEARLf VISIBLE FCR'.I n,E SfREEf'FRONTING· 11•E Sfi<ljCTIJRE. CONTRACTOf< SHALL USE NO· LESS Tf,AN 5" NIJ'J_[lERS. t ' I I '- I/ . CJ ~ z Cj -I'/) ~ Q ~ c, ~ z ~ ~ ~ ~ ~ . / 'r;◄ 00 - ; (/) ' .. ~ ~--~ ' . ,:;,. . 'll ,t'. . ~ (~ cJ CQ I ~ .. ~ ~ !. ' U.l 0 ;J (.) z 0 ~ -6 0 C) ' . • .. ' --~ -, ...... _. FH{S'l' FL06it - Pl,ANi. \,, ·:,-?·; " ' ~-~· / ~ . , ~ '~ '. ' ' .. ,_ . ti' ' • . a .. .. .-. ' . • !Iii i"M?TlS ·mz :r .• rem IICMttt u: 't" . ; J rs ,.,, @Mrrre MY'llF'lJJUII ,-.n■irrzs ! 'f .. ,,., •• t:lli' '!IIIPll!'!:!7Zb11Wll.l .. "rt:.11!!1Mnffllll1Jlitll' llilll!llll-1 fll?'.i.'lllil!trll\,11!11i.flfjitli5PMdllilllW!f'llill11111'!1i!lllil lil!U!llllil!Miifrl'l~l!i'?ll71l!U!.(aiMM!!i1'litNfFtUrTrMCt".fffift1Pf'f't1'1"$17 iFMTTP~D<l'll-!lll'lflR. "#9l1T"'lC 7 0 I fJ) "' I 2'-c," N I <[) N --· 0 I (f_) I 1() 0J l 9 -,• o" I - r 16'-7" SEC()NI) I•I.,OOR Pl.,AN SCALE: 1/8'' = 1'-0" --- 'O' _,., r+ -I_,, ' N I ' I ------~J., ---, " Ii I' ' N I ,illlt:l\!'llllliiWl'Wll'\\lill~!5-il!Fi!ii1■!1111V'Jlifl""ll!!l"')ydl8M71117$1i.171illllillt PIIIIWitl•!liWIJ;IIJilWll!FaR!lllill'l!Ttdittli-!NIMMl!l!l!111171117111%ll'•II: B1Mftl!lolll!lll'21ff.-llllllllf~Jn111·1111111••· !llll it.PZ11lllP••·--·"" .... ,.~--III~ --••a•ll!I ll!lllllllDIIIMoll? Sll:lllllilt'Tl!Ml!!lll'4111m7 !ll!!!I-M.itE:'J,(idtti11i:lllllll&!!ll!4!'11!!111llfllllt!1 llllillilli VNTtlllllll:fllllllimiiilililDl1!ii ll!IIIDNll!f 1!1!:!lJ r::arraet!!BBl!ll!li1111111!illllllll ll!I iliPIIIH•.i~ t!:iillllt!lllllll.>4121!111i17tllllllilllllll!lalll?iof 1~pnill!til!hlCllliil'1a!!.-r: 777 ?ittlTI.t ;' . I ~---CITY Of CARLSB,\D P\mrn\ng Commission --------------------- -~:i~i~~t ·;;_-~_£__· __ D,,te ----- FLOOl{ PI,.AN KI~YED NO'fES THE OWNER/CONTRACTOR IS RES?ONSI8LE FGR SELECTION OF ALL 1NfERICR FlXftJRES, FINIShE5, APF'UANCE$ AND THg'l INSTALLERS IT IS EXGLIJSIVELY l'rlE CON TRAC TOR'S RESPONSI8IL! TY TO VER1FY, AP PROV£ ANO SUPERVISE INS' ALLA fl ON CF ALL IN TERI OR FlX'JlJRES ANO APPLIANCES PE~ MANIJFACTURER'S SPECIFICA!lONS, IJ 8.C. ANJ LOCAL CODE. 0 .}.l" TRIPLE KITCHEN ~NK WITH GARBA,]E D SPOSAL 0 BUILT-IN DISHWASHER 0 ,NEW 50 GALLON WATER HEATER ON 13" f-<i•oH PLA TF011M. -WATER f-<EA rER ro 8E BR ACED ro RESIST SEIS<.!IC FCRCES. PROVIDE 'NO STR,APS (1 SrRAP AT TOP 1/3 OF TANK .AND CNE STRAP AT GOTTCM 1/3 OF TANK). PROVIDE P & r :,ELEASE V1\LVE PIPED TO OU fSIOE GF DVi'ELl_i~G. 0 .36" REFRlGERA TCR. r~R0 1/IOE STIJB-OUT Wl 1/1 S.0.V. FOR ICE MAKER 0 ISL.~ND COIJN TEil roP 0 30" RANGE YEN1ED TO OUTSIDE AR 0 W,\SHER SPACE. PROVIDE WASTE DRNN, HOT AND COLO '1"1 A fER 0 DRYER SPACE. PROV'DE GAS t;ONNECflGN AND DR'1NG VENT TO 0IJ fSIDE AIR VATH 1ER!/,NA TIGN/ BACK GRAFT VC:Nf CAP. 0 METAL F:REPLACE: MARCO .(OR EQUAL). PR0'/I0£ FUEL GAS, LOG LIGHTER, LOOSE KEY VAL'IE, HEARTH, OUTSIDE AIR INTAKE AND GLASS DOORS. ~ PRESSED STEEL TUB WITH CERAMIC TILE SPLA$H ~ 30" x ;;o· STEEL TIJ8/SHCWER MTH Jll.E WA1NSCOT TO > 72".. PROVICE fEMPERED GLA.55 ~NCl .. 0$1,RE. ~ CERM,\:C TILE PLATFORM <i} .32" x 60" CERAMIC flLE SHO'M,R PAN WI TH WAINSCOT ro + 72". PROVICE 1EMPERED GL,',SS ENCi_OSIJRE. ~ .34" x 56'" CE'.RAMiG nu: SHOWER PA.N \VI n; WAlt,scor fO + 72" PR0',1C'E TEMPERED GLASS ENCLOSURE. <zy RECESSED "-IEDICiNE CABINE' <3> CRYWA.!_L C-PENiNG <0' SHELF AND POLE ~ PANTRY \\1TH FIVE (.S) SHELVcS ~ VANITY ,f;p-I .1NE,~ <'.i)> 36" HIGH GASE CABINET ,-:f];, UPPER CABINET 4):, ,.AljNORY SINK <& LINE Of Fl.CQR MA fERIAL CHANGE ,& !>R0v1DE -5/8" f'fPE "X" GYPSUM 80,<RD @ WM.LS .,NO CEILING OF GA'lAGE 1p 16'-0" x' a·--o" SECTICNAl.,.1ROLL-i.JP GARA.GE DOC< 1J> 8' -o· x 3'-0" SECfiOllAL ROLL--UP GARAGE DOOR ~ TO!LE T: JO" CLEAR \AINIMU M <& 30" , .:,O" A TT!C ACCESS 9j> PROVIDE 5/8" TYPE "X" GYPSUM BOARD ,,JI WALLS AND CE,LING UNDER S fAIRS ,~ND LA.t,DING ~ CONCRE1E Sf'EP 13> F.A.U. QN 18'' HJGH PLATFORM. PRO\r'IOE CO!;BIJSTIOtl AIR ANO CONCENSA Tc 1.'NE (:F APPI.ICABLE) TO OUTSIDE CR ,\FPROVEO ORAIN. PR0\10E SEf8ACK fl-,~HMOSTA f AND SUM•AEI> FAN SWITCH. SEE T-24 t;Al_CIJLAflONS ANO UTILITY PLAN FGI< ADDI TIONAI_ ;NFCRMA Ti ON. <f)> STAiR RAIL .34" TO .33" A801'E NOSING CR SL>,R TREAD. INST,'.LL PER U BC. fAIJLE 16-B, SPECIAL LOADS, ITEMS #9 AND #11. ~ PEDESTAL LAVATORY Q9 DECK RAILING Af 06" ABOVE FINISllED FLOCR 1NSTAL1 .. PER IJ.B C. TABLE 16-B, SPECIAL '.C,>D$, I TEMS #9 AND #11 Q9> GLASS 'lLOCK 0 WET BAR SINK r-Q-. v -313" x 11" CERAMIC TILE SHOWER PAN NITH WA1NSCO f TO e 12" _ PRO'~DE TE\IPE~ED GLASS ENCLOSIJl<E. 43> 36" HIGH STIJCCO WAI.L FRAMED WI TH 2x l WOOD STUDS @ 16" 0.C. 43> WROUGHT IRGN GA fE. SEE EXTERIOR EcEVA TIONS. <3> DECORATIVE COLUMN PER OWNER FLO()l{ PLf\N GfJ~fEI{1\L NO'f.ES 1· ,<LL STRIJCTIJRAL ENGINE[RiNG HA$ BEEN DESIGNED BY SOUTHclXf CONSIJLT!NG ENGINEE'.<S AND IS TO GE l,~S l ALLED PER S fRIJC TUR AL ENGINEERING C ALCUI.A T!ONS, IJ.8.C. AND LOCAL COSES. UNCER THE 5UPERW$I0N CF THE CON IRACTOR. 2 WATER CLOSETS ( fOILE TS) SHALL 8£ CER nF1£D fO USE A M,\Xl!AIJM OF 1.6 G,'LI .. ONS PER MINUfE .3. SHOWER HEADS SHALL 8F. CERT'FIED TO USE A MAX MUM OF 2.$ GALLONS PER MINUTE. j_ , /1 00EESS NUMBERS SHALL 8£ CLEAf-~L Y Vi$l8LE FORM THE STREET FRON flNG 111E-STRIJC TIJRE. CCN TRAC TCR Si-<ALI. USE NO LESS THAN 5" N1,M8ERS -• : /f, . • ,I:' ,,, . ';' '' f··-'----~---"------~· ~ : r~t:'/1siQN'S1' : ; .,. I.~~----~-----' r _-1----------------~---- --,,_ .-: -------·---L-:' ~ • SECCJND , ?i.. _ FL<J()l~ PLt\N'·.:-. ,. : . ' .. :_,_·. ' ;: f ,. !· ~--.\:,_;:{ ·,, 1 ' \ '.' • • ' ,, .,-: 'J ,' I'', .. ' I✓~--------·---"' ,_,:~./ ' ' " CAI!~"'----,.... ... , <X~LE: -. 10-13 00 DRA~~J: ;::~o .. tcr"T.Q7- S.\CJ!iN $i~E.E.1 NO.. '"'· ' A·l .2 •' ' ' t. ':t" ' C.F .'$HT~ ---;_---:~ \. ' <.' ' ·, t !, ,_ ,:_-·,i/~ . . 'J .. · Wrtt!UiiLdrtdllJ mr:rn-::::r 1 i_ ' . rrtarr:111en11UlllliPl!!IIP'IIUlllllttJT .. ,111:nljlFIIIIIISIIIRMlll!ll'ffll!IIHllllll!ill"Tl!liZlllfilsilW!IIWll<lDIMi1111lJfi··11cai111!!illPF,1)15a-•H111Jll.11i•~JVZ ,:mis: rnr::vnrru 111573 rf◄ L>l!\'jll YT _____________ L__ ~~ J~-1 ="--'=-=--- ' ' ti ROOF DECK PAii;J 777 l .tiP.MZi 7ND:lllllllll!ll!!esn1c&1.3!'dllil11!117&il'llllt.tll!!BD]!illllil!lll!li!l(ll71171<!!11Elllilllll!l9&1111-ll-Wli!IJlllimlll!i!!l>'l11lllilliiill.'JljllN'mllllllr34ti!l'fllt'l-7. •·11wliif'JIWlll'nlls!lll!!:MFll!il-'llll!\Cl!lllllllllWJ¼'tr~flfll1J!ll!ZJIIBil!81fii¥11i1lrl'Jlllffla.lftlB'18111!17 illTli·aa11,,r~wr.11•11r11rN1F>11.0!!JN11111!SUIIIMIH~"'5JftM~4::V ?ttt' L ' ' .PdB R.Of)F NO'f ES 1 THE CONfRACTCR IS SOLELY !<ES~ONS,8L£ iOR SEL~CliGN OF ALL ROOFING, FLASHING, WEA TT◄£Rl'ROCFiNG AND. THEIR INS [ALLERS. Ir IS EXCtlJ.SI.VEt y rnE CONTRACTC,R'S RESPONSIBILITY TO VERIFY, APFROvE AND SIJPERVISE ,NSTALL,\TION CF .•LL ROOFING, FI_ASHING AND WEATHERPROOFING PER MANIJF AC fVRE.R'S .SPECIFICATIONS, IJ.B:C. AND LOCAL COCES. ROOFING TO BE ONE PIECE "S" MISSION TILE BY "M.Q.,\, 2· SIJ<ERICR CLAY 1,00FING TILE" (800-736-MCAl), IC60 /j 1202. INSTALL ROCFiNG PER 'aANUF,\CTIJRER'S SPECIFIC A TONS V[Rf'Y '/~ND TAB REOUiREYt::NT$ ·,1HH MANUFACTURER'S SF!CIFiCA TIONS A.ND LOCAi_ 8iJILOING CEPARTMENT -3. ~LL EAVES TO 8E 24'' (rYPIC,'.1_) UNLESS OH<ER'MSE ~WTED. -~ ROOF SLOPE '0 GE AS NOTED (1,i1N1Ml,M )"' PER FOOT). CRICKETS TO HAYE MINIMIJM CLASS "A" RCCFING AND A 5. MIN1Ml,M SLC~E GF r PER F:JOT. f~J iNDICA TES 4: 12 ROCF P! fCH ~ rwr USED ,. NOT USED I ATfiC SPACE #1 ROOF VEN r REOUIREfAEN rs ATTIC = SO. FT / 300 ~ SQ. Ff. x 144 SQ. !N. = SQ. IN. REOU!REO UPPER 'JEN r fABULA rlON CLOAK FD VFN TS lJSE x NE r FREf: A.REA = SQ. !N. MOGEL NO. I l_OWER vEN r r ABU l_A Tl ON Cl OAKFO VEr, rs USE ;,; NEf FRC-E AREA == MODEL NO.· C.ise No . CITY OF C\RLSB,\D . Plc11:11ing Co:rnnission SQ. IN ' .,;;..:..~~~""'."::"-~'--· 1 •, · .. ~· ·.' llOQ.F PI,1\N l f / \ ., , :, . \.. .. _, I C :j: f,: ' ' ' ----~'•4"'· ----, ' ·r• '·, ' •• ~ I ' .) ,. ,I·, '. / _;,i~f:fj r_:, ' CJ n ' . ' 0 0 n - ~?-:'". . ' ' I tr = ' ii I I· r r! I J ' ' ].~ n: ' _J' I , I ![ I~ '· ' '¢ 'F I I I 1, 11 I ~' . ' J, I LSSA i , r I -,- --.L r:'TT 6 3 / ~ ---~ l - ~ ~ c. y-"I;i I I I !1 Ir :1 '1 I ii r I I I , :11 I J __ Jl~ i ' ! I I =--· C ·rr- ' r- r r:E--,...r::. - -~ ---------.....___ ~ =-' ------~ ,f j j_ ' L / ---.------r ~- 85 4 --... u ' ' ' ' ' ' ' ' ' -T ~ ·,~, ;f -T ' ·r ---' ·r - ' --~ ':r::-: = - ' ' = L_.._j_ ' -· ~ r-I <@> , I I ! l -! ' ' ' I ' ' I I r --,.._ C ·r' C ·t::d .. ~ ~ ~ ~ ! -~~ 1r I ,,.,-----I n r ! ,7 ' In I ' I I I i I , r <t 11 : I : I ' I I l I j '· I tJI i r :1 I I I --' ' !r :r ~-•r~n; ~~~rn,l' M ~7\; l ~ _ 1 . I I LJ ' I I [j l ' I r' i ' ' l I ' I• \ ' ' I I, ! I r ' I I 'I I ' I ', ' . :;:i t ,, I~ .. ~ y1r",f ~~ ;, '.& J ,_/1/ \ 0 <!} 0 -. /52.0 NOil'I'f-1 ELEV A'I'ION I L SCALE, 1/1' = 1-0' \ • Iii~ f-01! L 011, I I l' I C \ in 'Wj n iLJ JL . --t--- ·r ' i ]I ' " I ;\ '~,-•· i ' / .r':: '· 1 i I ! ii I I ; r ' ' !r V -52.0 \VEST ELEVATION SCAL~: 1/1" • 1-0· / ' -12 ~ 14 - -t r r ~ • I I Ir= I : ' I I i I i I i -, r -:i c.--~ ' ~ ·-ro 3 I ' !rli I !I 7 II, : I I 1, J :1 r I i I -' ~__::_~ ' /1 I ' -- DL ·, ' I I ti I J ~I " . r I I l ' ' I ' ,W ' ( ( i (· ' ( I . ~' "~' ( I ' ' ' ' -I "II~ f"-/ ;.- 0 / 0_/ ,--- I ' '- ' I I -1----/ r 'r l __ ii Ji ' I C J / "- PROPOSED GRADE -EXISTING GRADE _J ;c - 0 7 . • 1 Tl_ . I '·, ,,,,'\ -~ ,I , . = / ~/ V EXIS fiNG GRADE PROPOSED GRADE ' ,. - i F' n~ ' E 't I t 0 0 ' I 1! ·., 1. N fl = I --- ' ,, -- : ' i l [~ \ l:"Oh , ,: I· ( ' --I • -I ; ~ ELEVATION KEYED NO'fES fHE OWNER/CONTRACTOR rs RESPONSIBLE FOR ~ELEC f'ON OF ALL EXTFRIOR MA TERrA~S AND THEIR INSTALLERS IT rs EXCLUSIVELY THE CONTRACTOR'S RESPONSIBll_i fY TO VERIFY, APPROVE ANO SUPERVISE INSTAI.LATION OF ALL EXTERIOR >.!ATERIALS PER MANUFACTURER'S SPECIFICA !IONS, U BC. AN~ LOCAL CODE. 0 ROOFING PER ROOF PLAN M EXTERICR STUCCO OVER LA fH AND BU LDiNG "1/ PAPER. rNSTALL PER U 8.C SEC 1402 AND 25C6. 0 FOAM WINDOW Sil_L 0 EN fRY DOOR PER BUILCER ., 0 0 GRACE M 42" HIGH RAILING 4" MAXIMUM OPENING BETWEEN V RAIL,NG CAST STONE PILASTER 0 PRECASf CONCRETE r I, CITY OF C,\l(I.SBMJ 0 STAIR 'WELL P\Jnnin.; Co11'nm~10n <:f9> FOAM FACIA DETAIL ~:,;;~~·:·····-·····--------·-·---- <3> CAST STONE PILASTE ------·-··-···---------···-··--· __ <r} OBSERVATION DECK E,h,bit '0 · t{ --Date~~- REVISION'S: . ~ 00 ~ z ~ ] ~ g O'I j z -,: en u ~ 0 1 (/J ~ 1 "' ~ 1i u "' °' c., " ... u u ,, ' i -.,. CG 2 "' .,. • ·a -'6 z (J'l ,.._ 0 ,_ ~ ~ <t: E--< '-' s: 0 g; ~ z (/J 3 ~ • ~ .,. "' .,. (/J -f'l '6 z ,.._ 0 '-00 •; ~ f'l ] 0. / ' / SHE~T TITLE· EX'l'EH.IOil ELEV 1\ TIONS / ' ' / SCALE'.; DATE:: 10-13 00 ORA.WtJ: PROJECT NO: SACIIL'II SHEl::T r--..o: A4.0 OF: SHTS -' EE _.....___+_::::. =------~ -------------= ,- I ii ' !, I !, I ' I !I . ' 11 I I II Ii r- -0 ' --,,,;:':i'i= -" . <zy~ -L - -+-~ 1 ~ ffi1t I[ ' [l ' ~---- r I I n ~ I I I - I ~ 001Nll~ll~, jl: 0 ' C ' 0 i I ,, ·o n ' I n I I I i -0 :_ I I ' I I I ' 1il ' -~· I ~ I I ' I . , l J i ' ' !. i ' ' I ~ ' /85.4 .. . . r~-r L . . +, ~ .. :c: f l:r': -. ' ' - I !n I ,, ,, I !i • 11 : II · ! I I i I i I I I I r (' ~ ' <3' C " ,: I ' ' I , I I i ' JI ~ ' I I 11 I ' I ' ,: I uLJl I /56.0 ' . I ,0 ' -,, SOUTf-I El,EVATION SC.\LE: 114" = J'-0" / 85 4 ~ -. -. - ,L --~ . = -12 -I -,4 . ' -- . - T' ~-. I: ~ = ' . .. □ r ~ i 0~ --.,.!._ I I -·-~ i ' ' I r ,.. . . ; ,,J.liID .. r· ' I I 0 0 I 0 ~ ._ m111. I ' =:!!-J I\ C -::, C . ' { I l~ T.~ l,c!J\ -. ( . "=' I/ ' !~ I I ! ·r. □ '' ' I I I --I . I ,, , Ii i I I I - ~y ,1 u!1-!1■~-I lj I I 0 I L r ii i 11 I . , Jil ·. L I I ' C ' ll~ 0/ .. - ! I . / <D>_/ /55.·• /52.0 I EAS'f El.,EVA'fION SCALE, lW = l'-0" -~ 12 i4 . ·--~ - -~ -- ' ' -·- 0 ,___ •• n • 1. I ii r:r....,..___ 'J ,J '1 I 0 0 - " 6 '\ \_PROPOSED GRADE I I I ✓PROPOSED GRADE • _J ·~ .,,, ___ .,.... I " L EXISf1NG GRADE ELEVA'fION KEYED NO'fES THE 0Wl'iER/CON1RACTOR IS RESPONSIBLE FOR SELECTION OF ALL EXTERIOR MATERIALS AND fHEIR INSrALLERS. IT 'S EXCLuSIVELY THE CONTRACTOR'S RESPONSIBILITY TO VERIFY, 1\PPROVE AND SUPERVISE INSTALLATION CF ALL EXTERIOR MATERIALS PER MANUFACTIJRER'S SPECIFICATIONS. IJ.G C. AND LOCAL COCE. 0 ROCFING PER ROOF PLAN 0 EXTERIOR STUCCO OVER LATH AND BUILDING PAPER. INSTALL PER \J 8.C. SEC 1102 AND 2506. 0 FOAM WINDOW SILL 0 ENTRY DOGR PER B\J!LCER 0 0 GRADE 0 i2" HIGH RAILING. 4" MAXIMIJM CPENING BE fWEEN RA'LING CAST S'ONE PII.ASTER 0 PRECAST CONCRETE COLUMN ,-----------0 STAIR WELL Cl rv 01' CARLSllM) ~ FOAM FACIA DETAIL --. ---. --. ----. --------------<D> CAST STONE PILASlER cn,,e No. ---------- <zy OBSERVATION DECK REVISIONS: ' / ~! i 00 8 ('I ~ °' Cl'l -,: ;~ i (.) ~ .0 ~~ Cl'l " ~ 8g 'O --,: -:1. (.) / ' ' / SHE.ET flTLE: EXTERIOR ELEVA'fIONS / ' DATE: 10-13-00 DP.AWN: SAClllN A4.l CF, SHTS PRCFVSE[, GRAD£ --·- GAf~FIELO (!!, I I EXiS~NG CCNC. ~ I SIDEWALK "' ,,,;c,.-._ $ 1 bll? fffiftfff:l ;_ I rr:erw · ' crerr eaw-.rnn -;111:m •• A -----, i · ffisN5Mfl :r rm I D I l NM!Yl 1 ., . SEC'l'ION J3 SC.\LE: l;8" ~ l'-O"~c::..__:_=----- ,-PROPOSED :JR,AOC: -Ex,s TING RE [AliitiG W~LL PARi<'NG __r- SEC1'IC)N 1\ SC\Lll: 11~·· -l'-0" mr:m, ¥Tiffi . we au□-m:m ffl fiffllJ:U.iDW· ' rmj )a W11'Tirft:r : w1 ·nztm:n:..r r sFl!;ft&; twr-i:1-•rawm,-..wn r mr:rr, v,m·:1 SxtrMHtt'!UMIIIG:&eNFli ,, ••• •: p iii el 7 me• Cl TY OF CARLSBAD Plcinning Con;missiu\1 / :..-..,....i-r-.......;.......+_......;,_:_.:,, iR~1s1or-.51 ' '----~~~~:,r{f( -. . " ~· '/) j:. ~. m~ '~-,... Zl ..,< ~ i ~ CA ~ zg ~ .. ··; Wz ·~·· (.) . 08 .... . ,;!; <.> . ' - -:., ~- ! '-· ~ - - ,! . . .,_., ~-., ,-.. -·. i '~' .. ·i.'.;·:,. .·. ; ,; '/(, ·' .. .. , • -. ., .. ' ·, .. rm ,\ PINUS CMIARIENSIS CANARY l'llAND PINE a <lUERCIJ'l lLEX 1> GALLON HOtLEYO~X C AlO!llA JULIBHJ-SSAN 15 GALLON SILK TREE D AAECASTRUM HOMANZOFFL'J'<t;M 10 FT, KING PALM llROV-N TR\JNK E LIQ\JICAMBAR STYHACIFUA 21" BOX IJAfE P,>LM SHRUas S~1 RAPliiOLE.P1S tNOiC,\ 5 GAtLON INDl,\N HAWTI1or,NE S-2 Ror,MARINIJS CFFICiNALIJS 5 GALLON ROSEMAftY -.:rmwm- 5 GALLON VIBURNIJM 34 ROSA "/PRED HY6R:D' -SPEc,e:3 (PROV,DED BY OWNEi-l) rem s~ /\<JAPAN mus NRiC,\NUS S1!H18!SCUS ROSA SiNENS:S H:BISCIJS 1 GALLON ,',fR'.CAN ULY 5GAI.LON $,T fAACHElSFERMIJM JASM:NODE-S Sf AR JASMINE 1 GA!LON S 3 PfiOTiN!A f RASE,11 5 G,>LLON JAPANESE PHOt!NIA S-9 VIBURNUM J,\PONICA 5 GALLON VIBURNuM VINES V-1 P~JlTI-IEN()CISSUS rRICUSPIOA TA 1 CPLLON B<)STON fy'Y. '· Y-2 HJBBl'.RTIA SC/\NDE.NS 1 GALLON GUINEA COLD V1NE V-3 WIS fERJA CHiNErlSIS 1 GALLON CHINESE WIS fEJ~!A V4 BOU<.JAINVllLEA SPP. 1 GALLON BOUCAiNV[LEA ' . ' V,5 CLYTOSfOMA C,\LLir31ECI01DES 1 <J.ALLON VIOLET 1RUMPEf VINES Q9 IND.EX PAUA TREES \i'£RTICA 1_ U?RIGL-<r TREES (VISUAL SCRE.Et~1NG \ 'lEDll.1M SHRl..,8 MA.SSiNG SMALL AC(£!'. f SHRUB \PSS NG JT re &? narsw· ,. ' PROVDE OlEfOLLOWINQ 'JINES ro Bi SELEC!f.D FROM rnE I.IS r ,\BO'JE AND LOC/\TED ,3y Thi: LANl)SC/\Pfi ARCH! n!r,T ON me. FINAL ORAW1NG: NCHIH WALi. 10-1 G/>LLON SOU 01 WALL 1t).1 GP!LOll EAST WALL 5-1 GA.LLON GROUNO COVER 1 LON~ERA JAPONICA 'HAll lANA' HALL·s HONEYSliC~LE 18" O.C. 2 8,\CHARIS PILIJlAJ<IS COYO fE ~•JS Ii 18" O.C 3 LIi/ff ANA MON rev IDE NS IS llv\il1NG LAtff /\NA ,a· o.c 4 HEIJEJ<A HELIX -~\liNS' HAhNS IVY 12" O.C. S GALV.'A IJNIFLOM LEIJCCVENA IRA:t,rlG 0,'L'-N!A 12" O,C. 6 CAMPANULA POGCHAHSKYANA 12' 0,C. SERBIAN BELL~LOV-ER I ANNIJ,<LCOLCH t• POTS@ 12' O.C (IN SEASON) 1. All IRRIGA1TON, LANDSCAPE, MAJNTENANCF. \\ILL BE ,N3TP!LED ACCORIJ'NG TO fl1E Cl!Y IANOSCAl'E MANU,\L l'QLIC,E.S AND D'=TA!LS 2. niE 1R1-\IOAnON SYSTEM WILL :JC.A FULLY AUTOM/\nC SYSTEM w1r..1 ;\ M!Ni'~UM HDAYWATER.ING SYS ra.t A OH.•P !RH.JOA fi()N SYS rE.M . .,.. .. ILL BE 1J$EO v\11ERE APPR.OFR\A fE FCR ccN·t A~EHS A.NI) '/INES, THE MA!N SYSTEM 'NILL A SHRUB SPRAY SYSTEM, J, SCME OF f11E PLANT M,\ TERIAL USJEDABOVE HAS NOT BEEN USED !31J r IMlL BE CONS!CEFED IN fl1E F,N,\L PLANT SELECTiON. 1, ,'LL SHRUBS TO SE PHUNEIJ TO MA.INfhN \dSIJ,\L COrHACT. 5. THE LN,OSCAPE CON TEACTOR SHAJ. MP.IN f,\IN /\LL LANO SCAFE N<O i[<RIG,\ noN FOr~ A PERK)O OF 90 DI\ Y SANO fl,E !i<HIGATK)N,Sl,Hl,B$, TREES, AND Gf<Ol;NOCOVEH FOH ,\ PEHiOO OF ONE YEAR Gf<<)IJN!) COVER ANNUAL COVER f'fPE OF PL/\NT M/\TE~l/\1. --£~ PLANT SPEC!EJ QIJ;\NITlrf -__ -o PLANT OIJANTlfY LA.t'IDSCAPE PERCENT.AGES I_ANOSCAPE GHEAK DONN (SEE ALSO SHT. A1.0 ON SfTE LANDSCAPE BREAKD,)WN , LANOSCA~E ! :~ARDSCAPE ' ~Ol~No co·b 'l.lOUO TuRF' (;0NC .PA. 'l,,',)G rlLE i)AVtt~r; SQ. fT SQ FT GFf' SITE LANDSCAF€ BREAKDOWN QffSI rt 1..Af'>CSC,._r'E S'l. F 1'. ?J. H 5'). FT. COt.<B!~EO LANDSCAPE GflEA~DOWN QNSn: LA~DSCAr'E Cf f SI T'E LA...,OSCJ.P( ONSm: HAF<DSCAPE OflSlTE ,-iAPD~M'E SO. FT. SQ. FT. $i1 FT. S'J. FT. $'2, FT. Sr.I. FT. C0M8iNED LANDSCAPE 8RE~.KDOWN SO, FT, :5~. Ft S'). Ff. S'), fT. S'). H 5'1• FT. S<1 FT IJ~Sl'.Yi~W/~ft ~ .rn,wrf!rzt::z rz2~• :nm ~ I ------------- U¥,\ll_.:.,1_~-t§°3l ___ _,,.,..,_ SCALE: 1 '~10-ll" t en rr:etM1 a lt?I -,. "--,4,,< #-r-r-,,....-·7-,_., ~:...,r,ic::..<;. • SIJDr[D fL'RF p, . t1 7 , .... ,.. rs: r ----Hd L ------4f_j) rs----on t~ ~r-~ ·------------EB r:1:-=r:-:Y-:O-F_C_.\_RL SB \ [)----- P!nn11i,1;; Com:nissilin 4■!2 C t ICC $Ii ~;t;l!llff f DC ' I; .. .· : .. ' . .- . ' ' -. ~ ~-i, ~:: ;:) . ~ ,, ~ ~--~--~---. ' ~ fJ ca d ! ~ ~ ::ti ' ' A c i ~ z 8 . 8 •O • ~-0-', ' .. . ;-·.-v ;::'· ' . SHEET T1ru:: PRELL\ilJN1\R Y L1\NDSC1\.PE -PLA~_:. .. l,l.O . , ·- ' . ( " i . ' . ' ' ' :'.-'. : ~ . l , · ... ,_,; ,!."' ~ , f" ! ,' ,, ,, ' 1_, ,, i . ' ' , rr nth 7tM!,Ci 77ii&• \'W]i!fM l "? I ·;e m a: II qi .IFl?M f ii ~zv• ' ......... ,,_1%1f,!llili?-171!1111111!1111Hlllilll:---------------·----lllil--•---------------llil7!11TRIIIIBl!f•lil--lt.lMllll&£lnru_<RJ_lillil'J' _,.,b _____ 1111,nlli:a.i""•"1111•-~•-J:1.illllllii!IIUl!liWliliifl'"'•tl!,iTl-?1llllll!li1P&,iilill!iil!li!ll'7?f-'M:Pt-;~~,crrt::c•r rn:r:tefflt!T ... , ..... ~~-,.----lll't1.-------Si!M-l,;DI ___ Hllfll,MIWI--Bl-1 ..... l.':ll ~ _ ~'£-~ WP t :rn11 b±c1ene· m:rar&-r -· ·------~---··"y,,L·,L,L,L ~,Llf ~~ i I I I I I I I I I I I I L.---------- 1-· I i t ~ // ~ /~·:½ ~ ~ -----·------~-◄ ·-~~ ~ I I ~r~ I ,ff--~r ' : j I r RI --I r C7 ---r , I r I ( f ( 01\'1'1\ LANDSCAPE DESCRl;-r_1-□~~--==1 ZONE CNE ;USTFiCA 'iON/ WA fER CON SERVA nor 'IM:; L.l,ND;,CA?E ,::; LOCATE'.) I~ O:.FE,-S D.F::CTLY ,1>!':'Jt:CE"lr 'fO PEOE:s:,o .. :-t WAYS .lr,~jl) 1,1:" .... ,N OF[Cf 111€N 'JF ?';Bu; CQRRll)~S- f,s[•R ,$ SO.If ?Rr:,P,Y:,tD flJRf AJ,;E).S :J,'.;N':t'IANCt A.PEAS ,l,LL l.J,Ni)SC>PE A"lO Hl,i<DSCAPE >'F:rJP·)~D OFF '.JITE Arn) ON. S171:: SHALL 8E ',.;A,NfA;~;[j 3Y THE C!l\-E-~. f LUSH LANDSC_A_P_E __________ _ PLANTING ZO,'.JC:: t-------------------·- ZONE I: LUSH H 2963 SQ, Ff. ZONE 2 Ri:DIF;NED 0 SQ: FT. ZONE 3. NA.';JR~Uli~2, 0 so. FT. ZONE 4· NA riv:: 0 SQ. ;=T, ,, ' ,------------Ci fY OF CARLSBAD~"----; Pl:inning Cc111•nis~i011 ----------. -.. -.. -----------------Czise No. ________________ _ '_1 . ,•. .,, -.:.....-----.,.......'...~ . .;;.....::....~~-Y. ' ' j.,• . :' ' ~ /. r~E:/j3!QN$:' , ,· ,-:; , , --~-~~.~-. -~~ ~! f----!'-c-~-~-,L __ -'----;--~~--~·,,,. ' -------~~.--.,,:.-, _----,-:._~:-. ' ' ~-, • () z 'oo,. I ,_. z ·-~ g '" I .,: (/) ~ u f.Ll d 1 Q ~ 1 d;,j ' a i,j tr. ,., c, :l (J • ~ ~ u 3 ·t z • ' ,,. ~ ~ "' i 'ZI z d l' . ~ . ~ < ~-~ g• ;.!~ ~ c::, 1 ~ z '/} 0 :3 ' ~ ..l i:3 ;J, ·t 'ZI .. ~ <"l i 0 ,~ ' ·~ ,:,o ' N ~ . ' ' , : -~ ~ §. ~ r◄ ("f ~ ◄ '" . I ~ </J 25 ~ i i:!.'l ' ~ 9,· z 0 • ~ ~:'.l ~ ;, U.l z 0 8 0 'O -◄ C.) ;t, . ' () • t / .-·-" . WATER CONSERV1\ Tl()N · PLAN . . - . ' ' .---------.-~-~<:ALE: 1;Afe: NOTEO ' 10-dOO , ~~ . ..VN: PR.0,.;ECTOO;-:- S.\CIIIN ,:· ', -~ ...... '5HE.E. f !JO: ' . l_-2 . : , . ct,. $HfS :~t'"--~-----~~ '\. '1:· f ' ~ -·.,:,..., ~ ·•. --.. ,,. . . ' ~}_ ._·/:<_ !, 'lo:, _;~ <-",_., (-, :-' ', t:'.i ' ··! ,_. ,· ., ,, ' ' :)_', ' ' ' - , ' '< l ., •~ ., '•. ·, '"."" ' \ GARAGr. ..___ fXl&T. NE"W BLDG GRADr. 14' V. V. - fX. GRADr. T-- NE"W 11o· RfT.WALL PL SECTION B -B TYP. BACKYARD &r.C. \ \ \ ~ ~ \ \ \ G.r. • 52.00 • 52.00 l&t l'LOOR SECTION A-A l::Xl&T. 18• RfT.WALL \ <fl-\ ~~ \ \ -.t> \ ~ ' ~ -.~ 9j. <..,.,.~ • iS'_,. N Scale 1· = 10 ft __ ,_ ---------------- l!Xl&ttlel 6Tl'll!IIT l!Xl&ttlel Q,l,e Al-0~ SOURCE OF TOPOGRAPHY TOP06R,l,Fff( SHOffi ON T1ESE PI.J.J/5 HM 6C1CRATW BY SW. 5IBYf'C l-f:T1i005 FROM /!FOPW, TTON 6A ol EREO ..,.N ore. 17 • 20..00.. BY LA CQ5TA ENG/lffRl!+s TOP06P.),Ff{'( SHOffi IEPJ:OH ~ TO HATTON.AL HAP ~y ST,4WARV5, PROJECT LOCATION rnlS ~TIS LOCATW i'lrnlH AseiESWRS PARC-a /Ufi;p(1;\I 204-150--03 TIE CALIF®IIA ~HATE /lax OP 11115 ~T IS. :)B8-1G5'3 DIRECTION OF FLO ftTER BODY TM NO. CT /PUD • TENTATIVE MAP/ PLANNED DEVELOPMENT NOTES= 341G GARFIELD ST .. CARLSBAD. CA q2ooe GENERAL NOTES LEGAL DESCRIPTION 1. GRO&& &UlDIVl510N ARfA• 13.loq5 &.r. {0.31 AC.) 2. TOTAL NO. or LOT&• 1 TOTAL NO. or Ul'IT&• 5 3. PORTION or &U6DIVl&ION TO Bf Dt:OtCATt:D A& COMMON ARr.A. 4. &UBDIVl&ION CLA&&trlr.D A& 0AIR-51'ACf CONDOt-HJ1&• 5. A&&r:&&OR PARCr.L NO.• 204-100-03 to. PROJr.CT DATA• Rl::51DE"NTIAL• ZONr.• R3 car.ACM OVl::RLAY ZONf) Gr:N. PLAN U&f• RH. 15-20 UN/AC. GROWTH MAN. CONTROL PT.• 1q OU/AC. PROPO&fD Dr:N&ITY• llo.13 OU/AC. 1. uruTIr.&1 8. &CttOOL&• ADT• 00 WATt:R• CITY or CARL&BAD SE"W[R• CITY or CARLSBAD e:Ll::C/GAS• &DG+r. Tt:Lr:PHONf• PACll'lC 81!:LL CARLSBAD UNlrlfD &CttOOL DISTRICT POR. LOTS 3. 4 + 5 BLOCK P or PAU&ADf& MAP NO. 1141. CITY or CARL&BAD, COUNTY or &AN DlfGO. &TAT!': 01' CAUroRHA. l'Lr:D IN ll1f orncr: or ll1f COUNTY RfCORDfR ON 3/13/85. APPLICANT MR. ROBl::RT RJCHARD&ON KARNAK ARCHITfC TURf/PLANNtlG 2802 &TATf &TRl::l::T. &Tf. C CARL&BAD. CA '12008 (1/oO) 434-8400 OWNER/ SUBDIVIDER DR. Kflll1 MACDONALD MR. ALLr:N MACDONALD P.O. BOX CARL&BAD. CA q2008 q_ ll11:: Sl!:WfR SYST[M. WATt:R AND Sl!:W[R LATfRAL&. DR. Kflll1 MACDONALD MR. ALLt:N MACDONALD · AND RIGHT-or-WAY IMPROV[MfliT& &HALL Bf CON&TRUCTl::D IN ACCORDANCf WITI1 ll11:: &TANDARD &PfClflCATION& roR PU6UC WORK& CON&TRUCTION. rnr. &AN Dll::GO ARr.A R.&.D •• ll1f &TANDARD& or CON&TRUCTION or ll11:: CITY or CARLSBAD. 10. DATr. or PRl::PARATION• 5-8--01 11. GRADING• ENGINEER MARTe:LL 8. MONTGOMfRY LA COST A t:Nctlft:RJNG 1qoo Kt:LLOGG AVOOf CARL&BAD. CA q2008 r.ARTHWORK• CUT• l'LL• fXPORT• 1215 C.Y. 205 c:r. 1010 C.Y. R.C.f. 50344 l::XP. lo-30-01 12. TRAl'l'lC• ADT • 40 LOT COVt:RAGf TABLf LOT# LOT ARfA (&.r.) BLDG roOTPRINT (&.r.) ?. LOT covr.RAGf 1 1 q5 1. 1 AIR SPACE cor~DOMINIUM s TA TEMENT THI& I& A Tr:NTATIVE TRACT MAP or AN AIR&PACf CONDOMINU1 PROJr.CT A& Dfl'INfD IN SfCTION 1351(f) or Tttf CM. CODE or ll1f &TATr. or CALirORHA. ll1f PROJl::CT CONTAIN& A MAXIMUH or 5 LINT~. GARFIELD STREET TYPICAL STREET 5EGl10N r.XJ&T • N.T.6. .._ ___________ toO' R.o.w.-----------~ 1---12'---+---o~ 18' 4• PCC &IDE"WALK G2 C+G ~5T'Ci 4• A.C. ON &UTA61.f BA5f. !lLACK TOP OR CONCRETE SURFACE FLO-GARD FILTER INSTALLfD ' GRATE LOCKING BOLT '·• '• ' t, • ~ a•' ' • ·, •' a I•.,~•• '' •~ ,£ • ~•,-'--• _/ • ' .. ",•' ··.' ~-~-~ ·.; , .• t •, !3ACK f"JLL '·, .• ~:: ' '.' 1 ~ ·. •·· • . OUTLET PIPE __ _::~:t{' \ •, ' fl. TER TROUC ~ CATCH BASIN 18' ----12·· _ ___, G2 C+G ◄-0·1 V. - 4• PCC &IDE"WALK GRATE 40' SQ. BROOKS CONG VAULT REMOVABLE flL TER MEDIJM RETAINER SCREEN fUER MEDIJM CONTAINMENT AREA ..... . , ..... .. ,\, •, ;·, PAClflC OCEAN 1111 111 c, iv·o;c-;:~\-R1~iB;;o-·-----· Plrnm ing C omn, is:sion CITY OF ENCINITAS VICINITY MAP RIM EL ~ 55.2 FOSSIL FILTER FLO-GARD F 0551L FILTER MODEL FB-24 CATCH BASIN <'MTH aw) BENCH MARK OESC.RIPT/OH, tiY -~ p~X~rw.Pl, LXA T/OH, n. • tjI, r: __!: ___ I _ PLANNING DEPARTMENT APPROVAL (SIGIIID) O.lTI: / / IIICIIAIL I. QOIMfJD, PL4mUNG ~I ---~(st_GI\C_) ____ DATI: I I RBCOIIIO!NDBD Bf: GARFIELD PLANNED DEVELOPMENT AND TENTATIVE MAP ; 1 d . l I . ' I I . I .. . 1